فروش اقساطی محصولات ایران فندر

شرایط اقساط:

  1. خریدهای اقساطی فقط با چکهای طرح جدید صیاد امکان پذیر است
  2. پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل فاکتور، و الباقی تا سقف ۲۴ ماه اقساط می باشد
  3. در خرید اقساطی قیمت اصلی کالا لحاظ می شود و تخفیفات سایت برای خرید نقدی است
  4. خرید اقساطی برای کالاهای کارکرده امکان پذیر است

محاسبه اقساط

پیش پرداخت:
... ریال
... ریال
... ریال
... ریال

اطلاعات شخصی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )


اطلاعات شغلی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )اطلاعات مکانی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات بانکی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات در مورد خرید شما

توضیحات بیشتر